Περιγραφή

TRANSOM MOUNT DEPTH TEMP

Αυτό το πλαστικό στήριγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντικατάσταση των μετατροπέων διπλής συχνότητας που περιλαμβάνονται σε πολλές μονάδες Garmin. Ο μετατροπέας 6 ακίδων 500 W έχει μέγιστο βάθος 1.500 ft. συχνότητα λειτουργίας από 50 έως 200 kHz. ένα εύρος δέσμης 40 έως 10 μοίρες. και τοποθετείται σε τραβέρσα 0 έως 70 βαθμών.

Το κιτ αισθητήρα συνοδεύεται από οδηγίες εγκατάστασης. Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες για να μην καταστρέψετε το σκάφος σας. Όταν χρησιμοποιείται με ακροδέκτη Garmin 8 ακίδων, απαιτείται αριθμός εξαρτήματος καλωδίου μετασχηματιστή 010-11613-00. Ο αριθμός του στοιχείου μετατροπέα 010-10272-10 προτιμάται.