Περιγραφή

Pulse Guard

Χρησιμοποιήστε αυτή τη σφραγίδα για να αντικαταστήσετε τη στο πίσω μέρος του ρολογιού σας Forerunner 225 για να αποκλείσετε το φως του περιβάλλοντος και να εξασφαλίσετε σωστή ανίχνευση καρδιακού ρυθμού.