Περιγραφή

Ναυτικός Αναλυτικός Χάρτης

Ένας χάρτης βυθομετρίας HD που διαθέτει εξαιρετική λεπτομέρεια για το θαλάσσιο περιβάλλον και τις λίμνες, υπέροχο για την ευαισθητοποίηση των ρηχών νερών και για τον εντοπισμό των αλιευτικών περιοχών σε οποιοδήποτε επίπεδο βάθους.

Βασική λεπτομέρεια αναφοράς χαρτογραφίας, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων από δημόσιες και ιδιωτικές πηγές, καθώς και των δικών μας ερευνών. Εύκολη στη χρήση, διαδραστική απεικόνιση, που επιτρέπει τη διαβούλευση με τα λιμενικά σχέδια, την επιλογή περιγράμματος βάθους ασφαλείας, την πρόσβαση στις θαλάσσιες υπηρεσίες και άλλες χρήσιμες λεπτομέρειες.

Συμβατός χάρτης με τις παρακάτω εταιρίες GPS Plotter.