Περιγραφή

GT 51M-TH New Design 12pin

Ιδανικό για τους παράκτιους και υπεράκτιους αλιείς που θέλουν το παραδοσιακό σόναρ CHIRP, το CHIRP ClearVü και το σόναρ CHIRP SideVü με στέλεχος από ανοξείδωτο χάλυβα, αυτό το ζευγάρι μετασχηματιστών τοποθετημένων με κύλινδρο παρουσιάζει σταθερά κρυστάλλινα τόξα ψαριών με ανώτερο διαχωρισμό στόχων καθώς και καθαρές εικόνες τα αντικείμενα, τη δομή και τα ψάρια που περνούν κάτω και από κάθε πλευρά του σκάφους σας και είναι βελτιστοποιημένα για δύσκολες θαλάσσιες συνθήκες.

Τα στοιχεία CHIRP ClearVü / SideVü έχουν ονομαστική ισχύ 500 W ανά στοιχείο και συχνότητες λειτουργίας 260/455 kHz. Το παραδοσιακό σόναρ CHIRP έχει ονομαστική ισχύ 600 W και συχνότητες λειτουργίας του mid-band CHIRP 80-160 kHz. Περιλαμβάνει ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας γρήγορης απόκρισης. Για αδράνεια κύτους κάτω των 25 μοιρών.

Ιδανικό για τους παράκτιους και υπεράκτιους αλιείς που θέλουν το παραδοσιακό σόναρ CHIRP, το CHIRP ClearVü και το σόναρ CHIRP SideVü με στέλεχος από ανοξείδωτο χάλυβα, αυτό το ζευγάρι μετασχηματιστών τοποθετημένων με κύλινδρο παρουσιάζει σταθερά κρυστάλλινα τόξα ψαριών με ανώτερο διαχωρισμό στόχων καθώς και καθαρές εικόνες τα αντικείμενα, τη δομή και τα ψάρια που περνούν κάτω και από κάθε πλευρά του σκάφους σας και είναι βελτιστοποιημένα για δύσκολες θαλάσσιες συνθήκες. Τα στοιχεία CHIRP ClearVü / SideVü έχουν ονομαστική ισχύ 500 W ανά στοιχείο και συχνότητες λειτουργίας 260/455 kHz. Το παραδοσιακό σόναρ CHIRP έχει ονομαστική ισχύ 600 W και συχνότητες λειτουργίας του mid-band CHIRP 80-160 kHz. Περιλαμβάνει ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας γρήγορης απόκρισης. Για αδράνεια κύτους κάτω των 25 μοιρών. Το GT51M-THP περιλαμβάνει μετατροπείς θύρας / δεξιάς 12 ακίδων με στελέχη από ανοξείδωτο χάλυβα, φλάντζες φλάντζας, καλώδιο Y, δακτυλίους, υλικό τοποθέτησης και οδηγίες εγκατάστασης. Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες για να μην καταστρέψετε το σκάφος σας.