Περιγραφή

Charging/Data Cradle

Συμπληρώστε 2 εργασίες με 1 καλώδιο χρησιμοποιώντας τη βάση φόρτισης / δεδομένων μας. Συνδέστε το καλώδιο στη θύρα USB του υπολογιστή σας για να επαναφορτίσετε το Forerunner 225 και να μεταφέρετε δεδομένα προς και από τον υπολογιστή σας. Αυτό το καλώδιο επίσης ζευγνύεται με ένα προαιρετικό μετασχηματιστή AC (πωλείται ξεχωριστά).